Mámoa de Teixugueiras de Poza Lagoa


Descrición:
Medidas do túmulo: 11.75 m. (eixe N-S); 11.75 m. (E-W); 0.90 m. de altura (polo lado S, zona de caída natural do terreo).

Túmulo cun furado central de 3.20 (N-S) por 3 m. (E-W) e 40 cm. de fondo, que deixa á vista pedras de granito de tamaño medio (probablemente dunha coiraza) e parte de dúas lousas chantadas: L.1: 0.50 m. (ancho); 0.20 (alto); 8 cm. (grosor). L.2: 0.20 m. (ancho); 0.10 (alto); 8 cm. (grosor).

Créditos