Mámoa de Chan da Cruz 1


Descrición:
Túmulo situado uns 12 m. ao N do GA36045032. Medidas do túmulo: 12.25 m. (eixe N-S); 12.25 m. (E-W); 0.75 m. de altura (polo lado E, onde esta o desnivel natural do terreo). Está bastante cuberto de vexetación de monte baixo (toxo, fieito) e algún pequeno piñeiro, que impiden dar máis datos sobre a mámoa, tan so que ten unha pequena depresión central. A uns 5-6 m. ao NW do xacemento discorre unha ancha pista de terra (corta-fogos) e hai unha torre de alta tensión.

Créditos