Mámoa de Chan da Cruz 29


Descrición:
Medidas do túmulo: 10.60 m. (eixe N-S); 10.50 m. (E-W); 0.75 m. de altura (polo lado N). Pequeno túmulo bastante alterado e cuberto de vexetación de monte baixo (toxo, herba, fieito, silva) e piñeiros grandes. Ten unha gran depresión central de 4.50 m. (N-S) por 3.60 m. (E-W) e aproximadamente 0.50 m. de fondo. A uns 50 m. ao S do túmulo hai un pequeno coto rochoso con abundantes afloramentos graníticos.

Créditos