Área de Coto


Descrición:
Pequena concentración de cerámica lisa (só 3 fragmentos), pero as características desta, o emprazamento da zona (idóneo para a localización dun hábitat prehistórico) e o achegamento a xacementos tumulares fan que, polo menos este punto, quede referenciado para futuros traballos.

 

Créditos