Petróglifos de Coto de Negros 5


Descrición:
Aínda que non se trata xustamente do Coto de Negros, senón dun pequeno esporón situado cerca, consideramos que lle vai ben a denominación xa que se pode englobar no mesmo conxunto que os catro grupos existentes na zona. Trátase dunha referencia de Xosé Couñago, da Asociación Alén Nós, sobre a existencia dalgunhas combinacións circulares.

 

Créditos