BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 


Unha das singularidades de Monte Penide/Monte Mirallo, xunto coa abundancia e variedade dos restos arqueolóxicos, é que foi dende antigo un lugar coñecido e que chamou a atención da investigación arqueolóxica.

 

As primeiras publicacións datan xa dos anos 20 do século XX e levounas a cabo Florentino López Cuevillas; dende aquela tense escrito moito sobre Monte Penide/Monte Mirallo. Citamos algúns exemplos:

 

ÁLVAREZ GARCÍA, MªC. (1988): Prospección Intensiva no entorno do Campo de Fútbol de Caveiro. Informe depositado nos Servizo de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia). Inedito.

 

COSTAS GOBERNA, F.J. (1985): Petroglifos del litoral sur de la Ria de Vigo (Valles Fragoso y Miñor). Publicaciones del Museo Municipal “Quiñones de León”, Vigo, nº8 (pp. 101-116).

 

COSTAS GOBERNA, F.J.; DODRIGUEZ PEREZ, M.; e RODRIGUEZ SOBRAL, J.M. (1990-91): Nuevos grabados rupestres en el litoral sur de la Ría de Vigo. Castrelos, III-IV, Vigo (pp. 117 -139).

 

FÁBREGAS VALCARCE, R. (1997): Prospección Intensiva de petróglifos nas Bacías de Poza da Lagoa e Coto da Fenteira (Monte Penide, Redondela). Memoria final do traballo realizado na Campaña de 1995. Universidade de Vigo.

 

HIDALGO CUÑARRO, J.M. e COSTAS GOBERNA, F.J.: El gran conjunto megalítico de Monte Penide. Revista del Museo de Pontevedra, Tomo XXXIV (pp.81 – 93).

 

FILGUEIRA VALVERDE, J. e GARCIA ALEN, A. (1954-56): Materiales para la carta arqueológica de la provincia de Pontevedra. Revista del Museo de Pontevedra, Tomo VIII (pp. 17-210).

 

FILGUEIRA VALVERDE, J. e GARCIA ALEN, A. (1959): Adiciones a la carta arqueológica de Ia provincia de Pontevedra. Revista del Museo de Pontevedra, tomo XIII (pp. 19-97).

 

FILGUEIRA VALVERDE, J. e GARCIA ALEN, A. (1978): Inventario de monumentos megaliticos de Ia provincia de Pontevedra. Revista del Museo de Pontevedra, Tomo XXXI (pp. 51-130).

 

HIDALGO CUÑARRO, J.M. e COSTAS GOBERNA, F. J. (1980): Prospecciones Arqueológicas en los Valles del Tea, Alvedosa y Minor. Publicaciones del Museo Municipal “Quiñones de Leon”, Vigo, nº 3 (pp. 27-41).

 

MERGELINA LUNA, C de (1936): Notas sobre arqueología gallega. Las mámoas del Chan da Pedra do Couto y de San Colmado. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid (BSAA), fascículo X (pp. 1-33).

 

PEÑA SANTOS, A, de la e VÁZQUEZ VARELA, J.M. (1979): Los petroglifos gallegos. Grabados rupestres al aire libre en Galicia. Cuadernos del Seminario de Estuios de Sargadelos, 30. Sada (reedición de 1996).

 

 

 

 

Créditos