Mound of Chan da Cruz 33


Description:
Medidas do túmulo: 19.30 (N-S); 20.50 (L-O); 1 m. de altura. Túmulo con furado central de case 1 m. de fondo, ao O desta violación asoman dúas lousas de xisto cunhas medidas de 0.50 x 0.50 m., e outra de 1 x 0.80 x 0.14 m.

 

Ten pedras de granito de tamaño medio, restos dunha posible coiraza.

Credits