TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN

 

Pasatempos Monte Penide

Xoga con Pedra e Pedrolo

 

Plano de Xacementos de Monte Penide

Plano de situación dos xacementos de Monte Penide/Monte Mirallo coas súas marxes de cautela en PDF

 

Resumo visual dos traballos da posta en valor de Monte Penide Prehistórico (Redondela)

 

Presentación da posta en valor de Monte Penide Prehistórico (Redondela) -Parte1-

 

Presentación da posta en valor de Monte Penide Prehistórico (Redondela) -Parte2

 

Reconstrución da Mámoa do Rei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos